IMURAN <br> Comprimidos revestidos por película

IMURAN
Comprimidos revestidos por película

25 mg
50 mg
Azatioprina

Medicamento sujeito a receita médica (MSRM).